Banbrytande vetenskaplig undersökning i akupunktur

Akupunktur

 

En 16 årig gymnasieelev Nanna Goldman i universitetet i
Rochester USA har gjort vad man kallar en banbrytande
upptäckt om vad som sker när man får akupunktur.
Det var när hon skulle göra ett gymnasieprojekt som hon
med hjälp av sin mamma kom på vad som verkar vara en
hållbar förklaring till det som händer under en behandling.


 

Adenosin en neurotransmittor

De tidigare förklaringarna med att det är placebo eller att hjärnan skulle producera morfinliknande
ämnen på grund av smärtan av nålsticket är inte hållbara. Oftast gör det inte ont eller att smärtan
är alldeles för liten för att morfin ska produceras. Man visste tidigare att ämnet adenosin påverkar
nervcellernas aktivitet i hjärnan och kunde dämpa dessa. Det är något man kan använda vid
behandling av Parkinsons sjukdom. Hypotesen är vad som sker när vi får akupunktur och om vi
får en utsöndring av just detta ämne – adenosin.
Svaret förbluffade forskarna då man upptäckte att nålarna höjde nivån 24 gånger alldeles i närheten
av nålsticket. Adonesin är ett ämne som normalt utsöndras när vävnad eller celler skadas.
Adenosin har en antiinflammatorisk effekt, det är smärtstillande och blodkärlen vidgas så att
blodgenomströmningen ökar och att området omkring får en massa näringsämne.
Nervcellerna skiljer sig från de flesta av nerverna i kroppen genom att det saknar det skyddande
ämnet myelin. Detta gör att de är speciellt känsliga för adenosin utan att förlama musklerna.
Adenosina A1 receptor har också den effekten att den hämmar kolinerga nervceller i basala delarna
av frontalloberna som gör att vi blir mer vakna. Det vill säga ökningen av adenosine gör att vi sover bättre.

 

Akupunktur inga biverkningar

Maiken Nedergaard (som är Nanna Goldmans mamma) sa att de små nålarna har synnerliga
positiva egenskaper som man inte finner i vanliga läkemedel. De flesta smärtstillande läkemedel
har biverkningar och så många som 30% har ingen nytta av medicinerna. Akupunkturen däremot
har ytterst få biverkningar och anses därför som en säker behandlingsmetod. Nanna Goldman
presenterad sitt resultat under en internationell vetenskaplig konferens i Barcelona maj 2010,
bara 16 år gammal.

 

 

Referenser och PR

"– Akupunkturbehandlingen
gav en otroligt djup och
skön avspänning och jag kände att ”Så här ska det
kännas när man är riktigt
avspänd”. Den känslan blev som en mall för mig att ta
med hem. Sture fungerade också som en slags livscoach. Det var inte
bara att ligga där på britsen och tro att han skulle fixa
jobbet. Nej, om det skulle bli någon förändring så
måste jag hjälpa till själv också".
Annelie Hallryd

Design downloaded from free website templates.