Mjälte

an image

Akupunktur

etta Zang organ är associerad med dåtiden. Man tänker igenom det som varit och kan lätt fastna i det. Man tycker om att samla. Man kan samla ägodelar, vikt, minnen av gamla pojk/flick vänner osv. Mjältpersonligheter måste se upp så att de inte fastnar i det förgångna, klänger sig fast vid andra personer och ägodelar eller skyr förändringar. Genom att se till att de hela tiden blir stimulerade, vilket egentligen strider mot deras natur, kan vitaliteten hållas på topp.

 

 

 

Negativ påverkan har t.ex. tung eller kall mat, passivitet, frosseri och enahanda arbetsuppgifter. Känslan är grubblande, ältande. Sinnesorganet som tillhör mjälten är munnen. De upplever omgivningen mycket genom smaken och lukten.

Mjält-personer är lugna, tillgivna och förlåtande. Ofta konflikträdda. De har en ”tung” personlighet. Detta kan innebära att de har svårt att lära in saker snabbt, långsam matsmältning, tycker inte om förändringar, de är uthålliga och sover ofta som stockar. Snarare är det så att de har svårt att vakna upp morgonen. Uthålligheten gör att de tycker om att vara uppe sent på kvällarna. Det kan finnas insomningsproblem. Mjältpersoner har ofta ett långt liv. Nyckelordet är sympati. Mjälten tycker inte om fukt

Känslor
När mjältpersonen är i obalans så kan de bli överbeskyddande och inte ge den andra personen möjlighet till utrymme. Leda och mental tröghet kan också vara ett tecken på obalans.

Sjukdomar  
Problem som kan uppstå kan vara:  

  1. Sinusiter
  2. Blödningar
  3. Ödem
  4. Trötthet
  5. Diarré
  6. Förstoppning

När personen är i balans
När Mjältpersonen uppnår sin inre balans är han eller hon kärleksfull, fridfull och omtänksam. Mjälten är den vänligaste av de fem Zang organen.

Tillbaka.....

Nästa.....

 

Referenser och PR

"– Akupunkturbehandlingen
gav en otroligt djup och
skön avspänning och jag kände att ”Så här ska det
kännas när man är riktigt
avspänd”. Den känslan blev som en mall för mig att ta
med hem. Sture fungerade också som en slags livscoach. Det var inte
bara att ligga där på britsen och tro att han skulle fixa
jobbet. Nej, om det skulle bli någon förändring så
måste jag hjälpa till själv också".
Annelie Hallryd

Design downloaded from free website templates.