Lunga

an image

Akupunktur

m man redan har en sorg eller är nedstämt så förstärks denna rörelse av naturens nedåtgående rörelse. Obearbetade sorger i det förflutna kan göra att Qi stagnerar i bröstkorgen.
Svårighet att sätta gränser har också med detta organ att göra. I början av t.ex. ett förhållande eller ett arbete så finns det öppenhet. Men lungpersonen går in i den andra, känner in den andra för mycket. Till slut så blir man den andra utan att veta vem man själv är eller vad man själv vill. Man blir invaderad. Den öppenhet som i början fanns i bröstkorgen har försvunnit. Man sjunker ihop och livsenergin (Qi) försvinner i lungor och bröstkorg.

 

 

 

 

 

Här pratar man om omgivningsångest. Det kan vara klaustrofobi, agrofobi eller man kan få ångest när man utsätts för mycket av omgivningens påverkan. 
Det finns också en underliggande ilska mot den andra – som beror på att man kommit alldeles för nära.  
Nyckelordet är öppenhet. Sinnesorganet för lungan är näsan. Lungan tycker inte om torrhet. 

Känslor
Känslorna är som jag tidigare nämnt sorg, nedstämdhet och dålig gränssättning.

Sjukdomar
Problem som kan uppstå kan vara:  

  1. Astma
  2. Allergisk snuva
  3. Sinusiter
  4. Kronisk hosta
  5. Andnöd

När personen är i balans
Då finns det en stark JAG känsla som inte har med ego att göra. Det finns ingen rädsla att sätta gränser oavsett om den andra reagerar med ilska eller hotar att överge en. Det måste i livet finnas fyra ben med starka gränser emellan.  Dessa ben är arbetet, familj, intressen och vänner. För att man skall fungera fullt ut så är det viktigt att alla dessa ben fungerar. Annars haltar livet. Arbetet skall man inte ta hem till familjen, familjens problem skall inte dras in i arbetslivet osv.

Tillbaka....

 

Referenser och PR

"– Akupunkturbehandlingen
gav en otroligt djup och
skön avspänning och jag kände att ”Så här ska det
kännas när man är riktigt
avspänd”. Den känslan blev som en mall för mig att ta
med hem. Sture fungerade också som en slags livscoach. Det var inte
bara att ligga där på britsen och tro att han skulle fixa
jobbet. Nej, om det skulle bli någon förändring så
måste jag hjälpa till själv också".
Annelie Hallryd

Design downloaded from free website templates.